- Bij inschrijving bent u verplicht het cursusgeld voor aanvang van de cursus over te maken op giro NL84 INGB 0006 8645 56 o.v.v. de naam van de cursus en de begindatum.

- Bij te weinig belangstelling kan de cursus worden uitgesteld of geannuleerd. Het inschrijfgeld wordt in dat geval aan u terugbetaald.